Obsługa kosztów Dynamics NAV

Cel szkolenia

Przedmiotem szkolenia jest techniczne zaprezentowanie zarządzania różnymi rodzajami kosztów w systemie Dynamics NAV niezależnie od miejsca ich powstania oraz sposoby alokowania kosztów i raportowania. Szkolenie skierowane jest do osób posiadających wiedzę z zakresu rachunkowości oraz pracy z systemem Dynamics NAV.

?add-to-cart=15883
Analiza kosztów

Grupa docelowa

Szkolenie szczególnie polecane dla osób zwianych z:

 • Zarządzanie
 • Księgowością
 • Kontrolingiem
 • Budżetowaniem

Wymagania od oczestnika

Od uczestników szkolenia oczekujemy:

 • znajomości podstawowych zasad księgowości

Program

Przegląd różnych rodzajów kosztów w Dynamics NAV

 1. Przegląd rodzajów dokumentów kosztowych i miejsc ich wprowadzania
 2. Rodzaje kosztów
 3. Miejsca wprowadzania

Poznajemy różne sposoby oznaczania i znakowania danych w Dynamics NAV

 1. Omówienie mechaniki wymiarów
 2. Struktura wymiarów
 3. Wymiary szczególne
 4. Kody audytu

Omawiamy możliwości zbierania akceptacji od osób odpowiedzialnych za dokumenty

 1. Akceptacje kosztów
 2. Obieg dokumentów kosztowych

Omawiamy sposoby dekretacji różnych danych źródłowych: faktur, korekt, not, PK, itp.

 1. Poprzez dokumenty
 2. Poprzez dzienniki poleceń księgowych
 3. Dzielenie kosztów na różne podmioty
 4. Szablony dekretacji

Omawiamy sposób przesuwania kosztów na późniejsze okresy np. prenumeraty.

 1. Funkcjonalność odroczeń
 2. Dzienniki cykliczne
 3. Środki Trwałe. Jak radzić siebie z typowymi operacjami na środkach trwałych:
 4. Zakup środków trwałych
 5. Amortyzacje środków trwałych
 6. Zmiana wartości środków trwałych

Sposoby rejestrowania kosztów związanych z nabywanymi usługami.

 1. Usługi jako zasoby
 2. Usługi jako zapasy
 3. Usługi jako pozycje kont księgi głównej

Przeglądamy typowe scenariusze obiegu kosztów na magazynie

a. Pozyskanie materiałów i towarów
b. Wyceny magazynowe: FIFO, LIFO, Ewidencyjne itp.
c. Bezpośrednie przyporządkowanie kosztów do sprzedaży
d. Zwroty od klientów
e. Zwroty do dostawców
f. Inwentaryzacje
g. Przeceny
h. Reklasyfikacje

To wariant obsługi magazynów, gdy towary łączymy w pakiety

 1. Obieg kosztów montażowych
 2. Uwzględnianie kosztów dodatkowych

Omawiam sposoby podnoszenia kosztów nabycia magazynowego bezpośrednio stowarzyszonego z produktem, aby odzwierciedlić realny koszt pozyskania zapasów

 1. Koszty transportowe
 2. Koszty celne, koszy SAD

Przedstawiam problematykę zbierania kosztów związanych z realizacją projektów i produkcji

 1. Koszty robót, materiałów i pozostałe
 2. Zbieranie kosztów
 3. Roboty w toku
 4. Produkt gotowy

Obsługujemy typowe zagadnienia związane z obsługą kosztów finansowych obecnych w większości firm

 1. Zrealizowane różnice kursowe
 2. Koszty zaokrągleń
 3. Obsługa ,,złego długu”
 4. Przesuniecie z inwestycji na ŚT
 5. Przesunięcie z magazynu na ŚT

Przedstawiam moduł dedykowany do precyzyjnego alokowania kosztów w Dynamics NAV

 1. Rodzaje kosztów
 2. Obiekty kosztowe
 3. Przepływu informacji w rachunku kosztów
 4. Alokacja informacji według kluczy
 5. Wewnętrzne rozliczenia

Analizujemy porównawczo najczęściej używane metody do zbierania i przetwarzania informacji kosztowej w Dynamics NAV

 1. Kręgi kosztów
 2. Znaczniki kosztów
 3. Rachunek kosztów

Zajmuje się bogatymi możliwościami NAV w raportowaniu różnych informacji, które oferowane są w standardzie

 1. Analizy wielowymiarowe
 2. Raporty analityczne
 3. Arkusze kont

Omawiam zamykanie okresów finansowych i podsumowujemy go poprzez naliczanie podatków i generowanie raportów wynikowych

 1. Okresy obrachunkowe
 2. Zamykanie okresów i księgowanie w zamkniętych okresach
 3. Kalkulacja deklaracji CIT
 4. Kalkulacja bilansu oraz rachunku zysków i strat
jak mogę ci pomóc?

skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo bądź przez formularz kontaktowy.

We were amazed at how much effort was needed on our part to implement the system. We exchanged several phones and emails, defined our needs, and they … got the rest.

Ofka Piechniczek
CEO & Co-Founder, Śląskie Kamienice