PrintVis to kompletne rozwiązanie dla poligrafii

PrintVis jest spersonalizowanym branżowo dodatkiem rozszerzającym funkcjonalność Microsoft Dynamics NAV, przygotowanym specjalnie na potrzeby przedsiębiorstw poligraficznych, umożliwiającym zarządzanie wszystkimi obszarami tej specjalistycznej branży, niezależnie od jej specyfiki produkcji. Umożliwia zarządzanie działem sprzedaży, produkcji, kontrolę zapasów, elektroniczne zlecenia produkcyjne (job tickets), szczegółową analizę finansową, kosztorysowanie oraz wiele innych funkcji. System może być wykorzystywany nie tylko w poligrafii, ale też wszędzie tam, gdzie występuje produkcja zleceniowa. PrintVis zapewnia wysoką efektywność, ponieważ jest to narzędzie z zakresu zarządzania firmą, które łączy w jedno funkcje zazwyczaj realizowane przez różne systemy. Rozwiązanie to daje pełną kontrolę oraz przejrzystość nad całym cyklem produkcyjnym.

Wycena oraz ofertowanie

Elastycznie wycenia zlecenia w oparciu o wzorce, szablony i kalkulacje.

CRM

Zadbaj o historię relacje z klientami i lepszą konwersje zapytań na zamówienia.

Zarządzanie sprawami

Pozwala śledzić przepływy pracy w całej firmie. W sprzedaży, produkcji, zapotrzebowaniu itp.

Magazyn

Precyzyjnie kontroluje stany zapasów, oraz możliwość wykorzystania odpadów.

Planowanie i harmonogramowanie

Pozwala optymalne zaplanować pracę personelu i maszyn. Ręcznie lub automatycznie.

Kosztorys zleceń

Analizuje zebrane dane, które pokazują rzeczywisty koszt realizacji zamówienia.

Zarządzanie halą produkcji

Wytycza priorytety zleceń, rejestruje czasy pracy i zużycie materiałów, oraz wiele innych rzeczy.

Fakturowanie

Pozwala na autom. tworzenie i wysyłanie faktury po realizacji pracy, z bogatymi szczegółami.

Zarządzanie finansami

Precyzyjnie ustawiaj warunki finansowe, oraz analizuj wyniki finansowe.

Integracja JDF

Zapewnij wymianę branżowych formatów projektów pomiędzy stanowiskami.

Integracja z WWW

Zapewnij swoim klientom możliwość samoobsługi przy konstrukcji zamówienia.

Zarządzanie sprawami (case management)

Funkcja zarządzania sprawami w PrintVis zapewnia pełny obraz projektów, w tym takie informacje jak terminy realizacji, terminy dostaw oraz dane klienta. Dzięki tej funkcji możliwe jest zarządzanie procesami pracy związanymi z klientem. Wszystkie zapytania, oferty i zamówienia planowane są przy użyciu kodów statusu wraz z automatycznym lub ręcznym określeniem obszaru odpowiedzialności osób odpowiedzialnych.

 • Wszyscy pracownicy w firmie mają osobistą listę spraw pokazującą zadania do wykonania.
 • Wszystkie zadania mogą mieć przypisane terminy ostateczne dla każdego statusu.
 • Kody statusu mogą być ustawiane wraz z zapotrzebowaniem na tworzone dane, przed zmianą statusu.
 • Zakończone sprawy są wypełniane pełną informacją i mogą być użyte w przyszłości jako szablony nowych spraw.

Kosztorysowanie i ofertowanie

Używając różnych szablonów można łatwo dokonać wyceny zleceń. Po dokonaniu wyceny PrintVis zapewnia pełny podgląd danych finansowych dotyczących zlecenia.
Obliczenia są zdefiniowane poprzez ustawienia systemu.

 • Więcej zleceń produkcyjnych/alternatyw dla tej samej procedury (np.: broszura, notatnik, itd.)
 • Więcej części składowych dla każdego zlecenia (np.: okładka, zawartość, itd.)
 • Szybkie kopiowanie do alternatywnych kalkulacji
 • Kopiowanie starych zamówień przy użyciu nowych kalkulacji
 • Szablony kalkulacji dla grup produktów, klientów, typów zamówienia i inne.
 • Subskrypcja i w pełni rozproszona kalkulacja
 • Zróżnicowane grupy cenowe w zależności od cen sprzedaży/kalkulacji dla klientów, produktów
 • Rabaty i umowy prowizyjne dla klientów lub grup klientów
 • Dokładna i dynamiczna kalkulacja resztek, także okładek książkowych
 • Formuły systemowe i nieograniczone formuły wyceny zdefiniowane przez użytkownika
 • Tabele tempa dla wszystkich wycen czasowych pogrupowane w grupy trudności
 • Kalkulacja cen dla zamówionych ilości, kolejnych partii i niezmienionych dodruków
 • Ceny od poddostawców są zarejestrowane w wycenie lub na zdefiniowanych listach cen
 • Automatyczna optymalizacja drukowanych arkuszy i kalkulacja nałożenia (impozycji)
 • Korelacja różnych zamówień na tym samym drukowanym arkuszu
 • Wizualne przedstawienie nałożenia (impozycji)
 • Zarządzanie wersjami zapytań, ofertami, normami kalkulacji, zamówieniami oraz zleceniami
  produkcyjnymi i inne
 • Pełna historia wszystkich wersji kalkulacji

Zarządzanie relacjami z klientem

Tworzenie kampanii marketingowych oraz kierunkowych, aby zapewnić swoim klientom największe korzyści. Podgląd istotnych, kontekstowych danych klienta oraz możliwość otrzymywania alertów zwracających uwagę na pewne zdarzenia dotyczące klienta.

 • Automatyczne tworzenie alternatywnych ofert pod względem ilości, ilości stron, kolorów i innych
 • Różnicowanie pod względem papieru, ilości i innych
 • Lista decyzji o rezygnacji pokazująca kluczowe dane liczbowe takie jak zysk i marża
 • Integracja z MS Word
 • Dobry podgląd złożonych ofert i zamówień
 • Dobre zarządzanie tygodniowymi i miesięcznymi publikacjami

Zapasy

Wiarygodne prognozy dotyczące zapasów pozwalają na utrzymanie ich optymalnego poziomu oraz oszczędność pieniędzy. Dodatkowe funkcje w zakresie zarządzania zapasami sprawiają, że zużycie papieru jest bardziej wydajne, pomagają ograniczyć odpady oraz umożliwiają jak najlepsze wykorzystanie zapasów będących na stanie.

Planowanie i szeregowanie zadań

Automatyczne szeregowanie zadań optymalizuje zasoby, zwiększając zyski i ograniczając marże oraz zapewnia pełny podgląd działu produkcji z wykorzystaniem elektronicznego wykresu Gantta. Funkcje planowania pozwalają na ustalenie dat i czasów dla projektów.

 • Kalendarz godzinowy w rozbiciu na maszyny i pracowników
 • Planowanie kamieni milowych
 • Dokładne planowanie w miejscach gdzie podejmowane są ręczne decyzje dotyczące harmonogramu czasowego
 • Plany produkcyjne
 • Planowanie Gantta
 • Symulowane scenariusze („co jeśli”)

Zarządzanie produkcją

Możliwe jest tworzenie elektronicznych zleceń produkcyjnych (job ticket) w celu przekazania zadań z działu planowania do działu produkcji. Każdorazowo, gdy tworzone jest zadanie, wszystkie informacje zostają zarejestrowane i zapisane w bazie danych, w której są łatwo dostępne.

Zbieranie danych z produkcji

Za pomocą elektronicznego zlecenia produkcyjnego wszystkie informacje na temat zlecenia są aktualizowane w czasie rzeczywistym, zapewniając zainteresowanym osobom informacje, których potrzebują.
Rozliczenie produkcji zbiera i prezentuje zużycie materiałów i zasobów w czasie produkcji:

 • Rejestracja zużycia czasu własnego, poddostawców, zużycia materiałów i inne
 • Zbieranie danych poprzez ręczną rejestrację na arkuszu zadania, poprzez kody kreskowe, przeglądarkę internetową, interfejsy online maszyny
 • Ciągły monitoring procesu produkcyjnego przez planistów

Fakturowanie

Możliwość generowania w prosty sposób złożonych, bardzo szczegółowych faktur.
Automatyczny system do fakturowania zawierający:

 • Opis zmówienia i co jest dostarczone, a co dalej do dostarczenia
 • Kontrolę zgodnie z kosztami zlecenia, zabezpieczając zafakturowanie całości zlecenia
 • Wyszczególnienie dodatkowej pracy
 • Zapisy przyporządkowania wewnętrznego obrotów do departamentów i centrów kosztów

Zarządzanie finansowe

Analityczne narzędzia biznesowe umożliwiają uzyskanie danych na temat rabatów, terminów płatności oraz wiele innych informacji. Można łatwo tworzyć raporty w celu weryfikacji sytuacji finansowej firmy oraz zapewnienia informacji na potrzeby planowania biznesowego opartego na solidnych podstawach.
Moduł informacji zarządczej w PrintVis może dostarczyć wszystkie niezbędne i kluczowe dane liczbowe:

 • Obroty, koszty zmienne, zysk, koszt całkowity, zysk netto, współczynnik wykorzystania, wpływ zasobów i inne
 • Wszystkie kluczowe dane liczbowe mogą być przedstawione w podziale na departamenty, centra kosztów, pracowników, sprzedawców, klientów, grupy klientów oraz grupy produkcyjne

Integracja internetowa

Wspólne witryny intranetowe dla klientów obecnych w sieci umożliwiają klientom interakcję z firmą oraz realizację transakcji w czasie rzeczywistym. Podstawowe funkcje to oczywiście możliwość składania zamówień z informacją o dostępności produktów, przegląd bieżących i zrealizowanych zamówień, przegląd historii finansowej (faktury, płatności) – wszytko oparte o defincje zawarte bezpośrednio w systemie ERP.

Opis zamówienia

Pełne opisy dla zamówień produkcji:

 • Stwórz „pola użytkownika” dla opisów struktury zlecenia
 • Wprowadź opisy dla poszczególnych działów i części zamówienia
 • Przypisz zlecenia produkcyjne (Job Ticket) do konkretnej maszyny w danej kalkulacji

jdf
Integracja JDF

Jako jedyny system klasy ERP/MIS i jeden z czterech systemów w ogóle PrintVis posiada certyfikat JDF!

Stanowiąc standardowy format plików w przemyśle poligraficznym, JDF ułatwia wymianę informacji między różnymi systemami i zapewnia szczegółowe informacje, w tym szczegółowe dane dotyczące projektu i przepływu pracy, jak również przesyłanie sygnałów Job Messaging Format (JMF), aby umożliwić śledzenie projektu od początku do końca.

 

Więcej informacji:

http://printvis.com/

jak możemy Ci pomóc?

skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo bądź przez formularz kontaktowy.

We were amazed at how much effort was needed on our part to implement the system. We exchanged several phones and emails, defined our needs, and they … got the rest.

Ofka Piechniczek
CEO & Co-Founder, Śląskie Kamienice