Oprogramowanie ERP dla firm – zintegrowany system ERP

Microsoft Dynamics NAV to zintegrowane, modułowe rozwiązanie biznesowe klasy ERP z rodziny rozwiązań Microsoft Dynamics, umożliwiające efektywne zarządzanie i połączenie wszystkich działań biznesowych w przedsiębiorstwie. System jest użytkowany w ponad 150 krajach na całym świecie; w tym także w Polsce, posiada certyfikat zgodności z obowiązującą w naszym kraju ustawą o rachunkowości, a dostawcą polskiej funkcjonalności i warstwy językowej jest Acrebit.
System ERP dla firm Microsoft Dynamics NAV można w pełni dostosować do metod pracy przedsiębiorstwa, integrować z bieżącymi systemami i rozbudowywać pod kątem specyficznych wymagań branżowych (patrz: PrintVis). System funkcjonuje i wygląda tak samo, jak inne programy i rozwiązania firmy Microsoft, już używane w firmie, co zapewnia bezproblemowe wdrożenie i ograniczenie zakresu szkoleń.

Księgowość

Ewidencjonuje dokumenty księgowe, rozlicza finanse i oblicza kwoty podatków.

Kontroling zarządczy

Precyzyjnie wylicza koszt sprzedaży, oraz rentowności poszczególnych jednostek organizacji.

CRM - zarządzanie relacjami

Pozwala zarządzać klientami, śledzić ich aktywność w organizacji.

Administracja biura

Administruje biurem, zarządza dokumentami, inicjuje procesy workflow.

Marketing

Pozwala prowadź kampanie sprzedażowe i mierzyć ich efektywność.

Raportowanie

Zestaw narzędzi BI wspierających raportowanie w różnych zestawieniach.

Zaopatrzenie

Dba o zachowanie ciągłości realizacji sprzedaży. Kupuje towary i materiały.

Transport

Ułatwia organizację transportu towarów i materiałów przez listy przewozowe i integrację z przewoźnikami.

Magazyn

Zapewnia precyzyjne rozliczanie operacje wejścia i wyjścia na magazynie.

WMS - zaawansowany magazyn

Magazyn wysokiego składowania zwiększa efektywność obsługi przez precyzyjne zarządzanie.

Projekty

Dzieli projekty na etapy, zadania, prace. Budżetuje oraz rozlicza koszty i przychody.

Zarządzanie umowami

Ewidencjonuje umowy z nabywcami, umożliwia cykliczne ich księgowanie.

Zasoby

Organizuje czas pracy zasobów (urządzeń bądź ludzi), bada ich efektywność.

Zasoby ludzkie

Ewidencjonuje pracowników, rozlicza ich czas pracy, nieobecności oraz urlopy.

Produkcja

Produkuje nowe towary na podstawie składników i receptur; zintegrowany z systemem

Serwis

Obsługuje serwisu gwarancyjny i pogwarancyjny w połączeniu z magazynem, zasobami i projektami.

Planowanie produkcji

Planuje produkcję na podstawie obciążenia maszyn, zasobów i terminów realizacji

Rozliczanie produkcji

Wycenia produkcję na podstawie zużytych materiałów, czasu zasobów i innych kosztów.

Produkcja

Produkuje nowe towary na podstawie składników i receptur; zintegrowany z systemem

Serwis

Obsługuje serwisu gwarancyjny i pogwarancyjny w połączeniu z magazynem, zasobami i projektami.

Planowanie produkcji

Planuje produkcję na podstawie obciążenia maszyn, zasobów i terminów realizacji

Rozliczanie produkcji

Wycenia produkcję na podstawie zużytych materiałów, czasu zasobów i innych kosztów.

Zintegrowany system ERP

Oprogramowanie ERP dla firm – Microsoft Dynamics NAV to zintegrowane, modułowe rozwiązanie biznesowe klasy ERP z rodziny rozwiązań Microsoft Dynamics, umożliwiające efektywne zarządzanie i połączenie wszystkich działań biznesowych w przedsiębiorstwie. System jest użytkowany w ponad 150 krajach na całym świecie; w tym także w Polsce, posiada certyfikat zgodności z obowiązującą w naszym kraju ustawą o rachunkowości, a dostawcą polskiej funkcjonalności i warstwy językowej jest Acrebit.
Microsoft Dynamics NAV można w pełni dostosować do metod pracy przedsiębiorstwa, integrować z bieżącymi systemami i rozbudowywać pod kątem specyficznych wymagań branżowych (patrz: PrintVis). System funkcjonuje i wygląda tak samo, jak inne programy i rozwiązania firmy Microsoft, już używane w firmie, co zapewnia bezproblemowe wdrożenie i ograniczenie zakresu szkoleń.

Wbudowane kreatory umożliwiają łatwe i efektywne dostosowanie do szczególnych potrzeb klienta w zakresie funkcjonalności Microsoft Dynamics NAV. W późniejszym okresie użytkowania systemu pozwala to dokonywać wymaganych zmian bez ingerencji pracowników firmy wdrożeniowej i tym samym ograniczyć koszty jego eksploatacji. Zintegrowany system ERP Microsoft Dynamics NAV jest rozwiązaniem zbudowanym modułowo, obejmującym wszystkie obszary działalności biznesowej przedsiębiorstwa.

Zarządzanie finansami z oprogramowaniem ERP dla firm

Będąc podstawą systemu zarządzania przedsiębiorstwem Microsoft Dynamics NAV może pomóc w sprawnej obsłudze księgi głównej, zobowiązań, należności, zapasów, księgowości analitycznej, środków trwałych i przepływów gotówki, a także w przeprowadzaniu uzgodnień sald z bankiem i windykacji. Zarządzanie finansami może odbywać się w wielu walutach, zakładach lub firmach.

Systemy klasy ERP – zarządzanie produkcją

Oprogramowanie ERP Microsoft Dynamics NAV zawiera zintegrowany zestaw aplikacji wyposażonych w narzędzia do planowania, zarządzania i prowadzenia produkcji na najwyższym światowym poziomie. Całym procesem produkcji można zarządzać od konfiguracji produktu, przez zaopatrzenie i planowanie obłożenia linii produkcyjnych, aż do harmonogramowania z poziomu zakładu wytwórczego.

Zarządzanie łańcuchem dostaw z systemem klasy ERP dla firm

System umożliwia dostosowanie procesów sprzedaży, zaopatrzenia i cyklu pobierania, pakowania i wysyłki towarów tak, by spełniały specyficzne potrzeby i umożliwiały nadążanie za konkurencyjnymi rynkami i niskimi marżami. Warto zwiększać lojalność klientów szybciej reagując na ich potrzeby, szybko wykorzystywać nowe okazje handlowe i podnosić dochodowość dzięki sprawniejszej współpracy z partnerami. Można poprawić zarządzanie zapasami, zarządzać pojedynczymi lub licznymi magazynami znajdującymi się w różnych lokalizacjach, a także obsługiwać zamówienia i planować popyt.

Analizy biznesowe (Business Intelligence) i raportowanie z pomocą systemu ERP

Rozbudowane narzędzia do raportowania, analiz i budżetowania, pomagające w podnoszeniu jakości decyzji i szybkiego ich przekazywania w skali całej organizacji zapewnią wgląd w strategiczne aspekty procesów biznesowych przedsiębiorstwa. System klasy ERP zapewnia bezpośredni bieżący dostęp do krytycznych dla firmy danych i szeroka gama narzędzi raportowo-analitycznych może pomóc w zarządzaniu budżetami, tworzeniu i konsolidowaniu sprawozdań, a także identyfikacji tendencji i możliwości współpracy z partnerami.

Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) poprzez zintegrowany system ERP

System zarządzania relacjami z klientami pozwala zautomatyzować wiele codziennych prac wykonywanych przez pracowników działów sprzedaży, obsługi klienta i marketingu. Pozwala na zarządzanie wiedzą o klientach, historią sprzedaży, tworzenie i prowadzenie kampanii marketingowych oraz śledzenie zachowań klientów.
Dzięki przebudowaniu organizacji usługowej firmy pod kątem wydajności, prognozowaniu zużycia materiałów, obsługi kontraktów i umów serwisowych oraz zwiększeniu kontroli nad kosztami, można zwiększyć dochodowość działalności usługowej firmy.

Współpraca z użyciem „obszarów roboczych”

Współpracę między ludźmi można ułatwić zapewniając im większy dostęp do programów merytorycznych, informacji i procesów. Ponadto, wykorzystując usługi Microsoft Windows i SharePoint można tworzyć grupy i zespoły robocze wymieniające i omawiające informacje związane z określonymi zagadnieniami i projektami.

System ERP dla firm – konfigurowanie i wzbogacanie

Rozwiązanie do zarządzania przedsiębiorstwem ma wbudowane narzędzia pozwalające firmie na dostosowanie go do filozofii działania organizacji. Twórcy systemu uwzględnili ograniczenie konieczności korzystania z pomocy wysoko kwalifikowanych specjalistów, co wpływa na niższe koszty utrzymania aplikacji. Administratorzy i programiści mogą samodzielnie dodawać nowe funkcje i modyfikować istniejące – szybko i przy małej ilości programowania. Ponadto dostępna jest szeroka gama znormalizowanych narzędzi i rozwiązań już używanych przez programistów na całym świecie.

Obsługa personalno-kadrowa

Microsoft Dynamics NAV pomaga w obsłudze spraw personalno-kadrowych ułatwiając zorganizowanie i gospodarowanie informacjami o pracownikach. Do ich akt można wpisywać uwagi, można rejestrować w nich nieobecności i generować z nich sprawozdania zapewniające bieżące informacje o najważniejszym zasobie firm – ludziach.

Zarządzanie projektami

Funkcje zarządzania projektami umożliwiają obsługę długoterminowych zadań związanych ze stanowiskami pracy lub projektami, pozwalając na planowanie kosztów projektów, automatyzację rozliczeń, zarządzanie zasobami, śledzenie kosztów i wykorzystania zasobów, planowanie obciążeń pracą i prognozowanie dostępności.

 

Do pobrania:

Przewodnik po systemie MS Dynamics NAV

jak możemy Ci pomóc?

skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo bądź przez formularz kontaktowy.

We were amazed at how much effort was needed on our part to implement the system. We exchanged several phones and emails, defined our needs, and they … got the rest.

Ofka Piechniczek
CEO & Co-Founder, Śląskie Kamienice