Jednolity Plik Kontrolny

Rozpocznij przygotowania do e-kontroli podatkowej już dziś

Według planów Ministerstwa Finansów już od lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa będą musiały przekazywać dane podatkowe, dotyczące swojej działalności gospodarczej. Informacje będą musiały być uszeregowane w ściśle określony sposób – za pomocą JPK, czyli Jednolitego Pliku Kontrolnego. Przygotowanie tych informacji będzie wymagało implementacji zmian w systemach informatycznych przedsiębiorstw, a w większości przypadków także zwiększenia nakładu pracy w celu rejestrowania niektórych danych. Jednolity Plik Kontrolny obejmie w pierwszej kolejności największe firmy.

W wyniku konsultacji społecznych mających miejsce 9 marca wyłoniono 7 podstawowych obszarów, z których będzie dokonywany eksport danych do Ministerstwa Finansów:

  • Księgi rachunkowe – w tym dziennik księgowań oraz zestawienie obrotów i sald
  • Wyciągi bankowe – szczegółowe zestawienie operacji, obejmujące m.in. opis i nazwę podmiotu będącego drugą stroną transakcji
  • Ruchy magazynowe – przyjęcia, wydania i przesunięcia wewnętrzne
  • Rejestry VAT– ewidencja zakupu i sprzedaży VAT
  • Faktury VAT – zestawienie faktur VAT, włącznie z podaniem poszczególnych pozycji z wszystkich faktur objętych zakresem pliku
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • Ewidencja przychodów

Struktura dla faktur nie obejmuje paragonów i dokumentów księgowych sporządzanych w celu zaksięgowania kwot podatku należnego. Dla tych dowodów zostaną opracowane odrębne struktury.

Bezpieczeństwo i wsparcie na każdym etapie implementacji nowej funkcjonalności

Nadchodzące zmiany wymagają przede wszystkim analizy procesów biznesowych. Musi ona uwzględniać pochodzenie i rodzaj dokumentów będących w obiegu. Jasne scharakteryzowanie struktury danych pozwoli zapewnić spójność i kompletność raportu wymaganego przez organ kontrolny.

Implementacja naszego rozwiązania udostępnia Państwu w pełni przystosowaną do zmienionych przepisów funkcjonalność umożliwiającą wygenerowanie wymaganych raportów oraz pomoże zabezpieczyć interesy przedsiębiorstwa.

Nasze rozwiązanie pozwala na tworzenie plików w formacie XML oraz dzięki niezależnej aplikacji można je tworzyć z kilku niezależnych systemów jednocześnie. Dodatkowo zalecamy pełną weryfikację eksportowanych danych, pod względem ich kompletności i prawidłowości.

ABC implementacji

Idąc za przykładem innych krajów został opracowany konspekt zmian przez Ministerstwo Finansów, jednakże struktura i zakres raportowania mogą na przestrzeni czasu ulec zmianie, dlatego warto zdecydować się na współpracę z nami tak, aby zagwarantować swojej firmie płynność w aktualizowaniu i dostosowywaniu funkcjonalności do zmieniających się wymogów określonych przez ustawodawcę.
Z naszego doświadczenia wynika, że samo wygenerowanie JPK nie daje gwarancji poprawności danych. Przedsiębiorcy muszą być czujni i skontrolować merytorycznie przekazywane dane do urzędu skarbowego. Aby tego dokonać konieczne jest odpowiednie narzędzie.
Wychodząc naprzeciw oczekiwań przygotowaliśmy narzędzie do weryfikacji danych wchodzących w skład wygenerowanego JPK. Pomoże to wyeliminować błędy, a co najważniejsze firma uniknie sankcji, jakie mogą być nałożone za pomyłki w dostarczonym, nieprawidłowym JPK.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!