Interfejsy bankowe

Moduł Interfejsy bankowe umożliwia  zarządzanie informacjami o przelewach bankowych
dla konkretnego banku z poziomu systemu Dynamics NAV.

Import wyciągu

Dzięki funkcjonalności „import wyciągu” użytkownik ma możliwość automatycznego wczytania wyciągu bankowego z pliku dostarczanego przez bank. Aby to wykonać wystarczy konfiguracja instancji dziennika głównego, do którego mają trafić pobrane wyciągi, wybranie odpowiedniego kodu banku i uruchomienie importu. Gdy wyciągi zostaną wczytane użytkownik może wstawić  je do dziennika głównego przy pomocy funkcji „Wyślij do dziennika”. Wyciągi trafiają do dziennika zdefiniowanego wcześniej  w ustawieniach.

Mechanizm importu wyciągów automatyczne wyszukuje nabywcę lub dostawcę oraz tworzy rozliczenia pozycji wyciągu z zapisami księgi nabywców i księgi dostawców. W przypadku gdy nabywca lub dostawca nie zostanie rozpoznany przez NAV, po jego manualnym wskazaniu powiązanie zostaje na stałe zapamiętane, by przy kolejnym przetwarzaniu wyciągu automatycznie go odnaleźć.

Ustawienia domyślnych kont bankowych dla firmy

Ustawienie domyślnego konta bankowego do przelewów krajowych i zagranicznych umożliwi generowanie przelewów dla konkretnego banku. Funkcjonalność umożliwia też określenie szablonów przelewów.

Eksport przelewów

Moduł pozwala także na wygenerowanie przelewów dla dostawców za niezapłacone jeszcze faktury zakupu. Należy jedynie na kartotece dostawcy zdefiniować konta bankowe dostawcy (dowolna ilość) i wskazać jedno z nich na fakturze zakupu.

Dzięki tej funkcjonalności użytkownik ma możliwość wygenerowania w jednej tabeli wszystkich wierszy przelewów dla zaksięgowanych faktur zakupu oraz ich dalsze procesowanie. Możliwe jest bowiem grupowanie płatności, wskutek czego z 10 faktur zakupu od jednego dostawcy stworzony zostanie jeden wiersz z łączną sumą, którą należy przelać na konto dostawcy. Innym usprawnieniem jest także dzielenie wiersza płatności, jeśli zdarzy się sytuacja kiedy faktura zakupu będzie płacona w kilku mniejszych kwotach.

Korzystanie z modułu daje użytkownikowi pewność, że system nie pominie żadnej niezapłaconej faktury. Dodatkowo korzyścią jest także to, że informacje o zobowiązaniu i wielkość kwoty pobierane są przez system bezpośrednio z zaksięgowanej faktury, więc wyeliminowane jest ryzyko popełnienia błędów przy wpisywaniu danych czy kwotach.

Kody Cash Flow

Dodatkową funkcją – dla celów analitycznych jest możliwość zdefiniowania kodów Cash Flow. Jeśli zostały one ustawione na fakturze – program automatycznie uzupełnia je w wierszach przelewu. Dzięki temu użytkownik ma możliwość raportowania wydatków w podziale
na dowolnie definiowane kategorie. Dodatkowo kody Cash Flow mogą trafiać wraz z opisem transakcji do systemu bankowego, by następnie powracały do NAV wraz z wczytaniem wyciągu i zapisywały się w opisach zapisów księgowych.

jak mogę ci pomóc?

skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo bądź przez formularz kontaktowy.

We were amazed at how much effort was needed on our part to implement the system. We exchanged several phones and emails, defined our needs, and they … got the rest.

Ofka Piechniczek
CEO & Co-Founder, Śląskie Kamienice