Import kursów walut

Aby usprawnić i ułatwić użytkownikom systemu NAV procesowanie dokumentów zawierających kwoty w obcych walutach stworzona została funkcjonalność importu kursów walut z Narodowego Banku Polskiego. Dzięki temu użytkownik nie traci czasu na ręczne wprowadzanie aktualnego kursu dla danej waluty w określonych dokumentach.

Użytkownik po krótkiej konfiguracji posiada możliwość zaimportowania kursów walut dla wszystkich walut zdefiniowanych w systemie. Zarówno na bieżący dzień oraz na dni wstecz wskazane we wcześniejszej konfiguracji. Aby kontrolować skuteczność działania funkcji użytkownik ma wgląd w zapisy logów importu, gdzie zapisywane są informacje o dacie pobrania kursów, rodzajach walut, dla których pobrano kurs oraz o sukcesie bądź błędzie w pobieraniu kursów ze strony NBP.

jak mogę ci pomóc?

skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo bądź przez formularz kontaktowy.