Import kursów walut

Aby usprawnić i ułatwić użytkownikom systemu NAV procesowanie dokumentów zawierających kwoty w obcych walutach stworzona została funkcjonalność importu kursów walut z Narodowego Banku Polskiego. Dzięki temu użytkownik nie traci czasu na ręczne wprowadzanie aktualnego kursu dla danej waluty w określonych dokumentach.

Użytkownik po krótkiej konfiguracji posiada możliwość zaimportowania kursów walut dla wszystkich walut zdefiniowanych w systemie. Zarówno na bieżący dzień oraz na dni wstecz wskazane we wcześniejszej konfiguracji. Aby kontrolować skuteczność działania funkcji użytkownik ma wgląd w zapisy logów importu, gdzie zapisywane są informacje o dacie pobrania kursów, rodzajach walut, dla których pobrano kurs oraz o sukcesie bądź błędzie w pobieraniu kursów ze strony NBP.

jak mogę ci pomóc?

skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo bądź przez formularz kontaktowy.

We were amazed at how much effort was needed on our part to implement the system. We exchanged several phones and emails, defined our needs, and they … got the rest.

Ofka Piechniczek
CEO & Co-Founder, Śląskie Kamienice