Firma usługowa

Usługi

Dla wygody i możliwie szybkiego oraz taniego startu z systemem Dynamics NAV, oferujemy przedefiniowaną firmę, wraz z którą bezpiecznie i w bardzo nowoczesny sposób poprowadzisz swoją firmę. Zawiera ona mnóstwo już gotowych do użycia funkcjonalności.

  • Zweryfikowane konfiguracja przez lata wdrożeń i dziesiątki audytów.
  • Księgowanie dokumentów zakupu/sprzedaży i wewnętrznych od pierwszego dnia.
  • Zgodność z wymaganiami prawa (ustawa o rachunkowości, ustawa o VAT).
  • Bardzo krótki czas implementacji. Liczony w godzinach od zamówienia.
  • Generowania raportów i analiz od pierwszego dnia pracy w systemie.
  • Najniższe koszty wdrożenia przy tak bogatej funkcjonalności systemu.

W pakiecie otrzymasz:

Dostosowany do działalności firm handlowo-usługowych, z możliwością zmniejszenia lub rozbudowania liczby kont

Przygotowane ustawienia dla konta operacyjnego PLN i kasy PLN. Wystarczy uzupełniać o numery rachunków bankowych, aby móc korzystać z rozwiązania.

Zdefiniowano podstawowe grupy księgowe oraz księgi amortyzacji, choć oczywiście ustawienia można zmienić na potrzeby klienta. Można utworzyć dowolną liczbę ksiąg amortyzacji, co pozwala uzyskać wiarygodne informacje o kosztach amortyzacyjnych. Poza standardowymi metodami amortyzacji użytkownik może definiować swoje własne. Dzięki cechom takim jak elastyczność oraz aktualność moduł Środki Trwałe zapewnia użytkownikom dostęp do dokładnych oraz bieżących informacji o przychodach i wydatkach w danym okresie, ponieważ rejestrowane i przetwarzane są wszystkie informacje o nabyciu, amortyzacji, zwiększeniu i zmniejszeniu wartości oraz sprzedaży/likwidacji środków trwałych

Określone są ustawienia podstawowych walut, w których najczęściej firmy prowadza transakcje dzięki czemu od pierwszego dnia pracy z systemem możliwe jest księgowania transakcji walutowych oraz naliczanie różnic kursowych zrealizowanych i niezrealizowanych i księgowanie ich na odpowiednie konta. Dzięki językom możliwe jest drukowanie podstawowych dokumentów w języku kontrahenta. W pakiecie zawarty język polski i angielski

Rozliczane systemowo, bez potrzeby wspierania się zewnętrznym rozwiązanie.

VAT nie do doliczenia, VAT przełożony, VAT niezrealizowany, raport „Rejestr VAT sprzedaży/zakupu”, Arkusz rozliczania VAT z możliwością analizy zapisów VAT oraz generowanie deklaracji VAT i plików JPK.

Konfiguracja zawiera ustawienia niezbędne go generowania jednolitych plików kontrolnych, które są elementem wymagalnych przez polskie prawo podatkowe.

Podstawowe ustawienia dotyczą kalkulowania i generowania monitów i not odsetkowych, obliczania i księgowania odsetek od przeterminowanych dokumentów czy księgowania opłat dodatkowych w zależności od typów klientów.

Wspiera rozliczanie odzyskiwania VAT przy długach przekraczających 180 dni.

Zdefiniowane ustawienia Bilansu, Rachunku Zysków i Strat (RZiS), kalkulacji podatku dochodowego CIT, kalkulacji deklaracji VAT, kalkulacji deklaracji VAT UE, kalkulacji deklaracji VAT-27 oraz możliwość generowania innych raportów wymaganych prawem polskim

Niezbędne do prawidłowego księgowania transakcji zakupu/sprzedaży/magazynowych/księgowych. Bazując na wieloletniej praktyce, utworzone zostały odpowiednie grupy księgowe główne i towarowe oraz powiązane z nimi grupy gospodarcze i towarowe VAT, których poprawne używanie gwarantuje możliwość prostego i szybkiego raportowania VAT, CIT czy informacji zarządczych i controllingowych.

Służą do tworzenia zapisów ksiąg pomocniczych (Dostawców, Nabywców, Kont Bankowych, Zapasów, Środków trwałych) w powiązaniu z planem kont. Dzięki nim istnieje możliwość ustawienia kont należności, zobowiązań, amortyzacji itp. w zależności od tego z kim przeprowadzana jest transakcja i czego dotyczy.

Twórz prospekty, zarządzaj kontaktami osób w firmach, analizuj lejek sprzedaży, zarządzać pracą działu sprzedaży przez zadania lub szanse sprzedaży. Loguj ważną korespondencję wprost w NAV, jeśli posiadasz Office 365 lub Exchange (wymaga dodatkowej konfiguracji)

Wysyłaj z NAV masowo korespondencje do swoich klientów. Twórz kampanie sprzedażowe, zaawansowane cenniki i mierz skuteczność kampanii

Oferuje szereg narzędzi do skutecznego i efektywnego zarządzania zapasami, gospodarką zakupową, relacjami z dostawcami i nabywcami, polityką cenową i rabatową oraz transakcjami sprzedaży i zakupu, o zwrotach i rezerwacjach nie zapominając

Zdefiniowane podstawowe ustawienia do obsługi zapasów w magazynie oraz transakcji przyjęcia do magazynu, wydania z magazynu czy przesunięć między magazynowych

jak mogę ci pomóc?

skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo bądź przez formularz kontaktowy.