Firma usługowa

Usługi

Dla wygody i możliwie szybkiego oraz taniego startu z systemem Dynamics NAV, oferujemy przedefiniowaną firmę, wraz z którą bezpiecznie i w bardzo nowoczesny sposób poprowadzisz swoją firmę. Zawiera ona mnóstwo już gotowych do użycia funkcjonalności.

  • Zweryfikowane konfiguracja przez lata wdrożeń i dziesiątki audytów.
  • Księgowanie dokumentów zakupu/sprzedaży i wewnętrznych od pierwszego dnia.
  • Zgodność z wymaganiami prawa (ustawa o rachunkowości, ustawa o VAT).
  • Bardzo krótki czas implementacji. Liczony w godzinach od zamówienia.
  • Generowania raportów i analiz od pierwszego dnia pracy w systemie.
  • Najniższe koszty wdrożenia przy tak bogatej funkcjonalności systemu.

W pakiecie otrzymasz:

Dostosowany do działalności firm handlowo-usługowych, z możliwością zmniejszenia lub rozbudowania liczby kont

Przygotowane ustawienia dla konta operacyjnego PLN i kasy PLN. Wystarczy uzupełniać o numery rachunków bankowych, aby móc korzystać z rozwiązania.

Zdefiniowano podstawowe grupy księgowe oraz księgi amortyzacji, choć oczywiście ustawienia można zmienić na potrzeby klienta. Można utworzyć dowolną liczbę ksiąg amortyzacji, co pozwala uzyskać wiarygodne informacje o kosztach amortyzacyjnych. Poza standardowymi metodami amortyzacji użytkownik może definiować swoje własne. Dzięki cechom takim jak elastyczność oraz aktualność moduł Środki Trwałe zapewnia użytkownikom dostęp do dokładnych oraz bieżących informacji o przychodach i wydatkach w danym okresie, ponieważ rejestrowane i przetwarzane są wszystkie informacje o nabyciu, amortyzacji, zwiększeniu i zmniejszeniu wartości oraz sprzedaży/likwidacji środków trwałych

Określone są ustawienia podstawowych walut, w których najczęściej firmy prowadza transakcje dzięki czemu od pierwszego dnia pracy z systemem możliwe jest księgowania transakcji walutowych oraz naliczanie różnic kursowych zrealizowanych i niezrealizowanych i księgowanie ich na odpowiednie konta. Dzięki językom możliwe jest drukowanie podstawowych dokumentów w języku kontrahenta. W pakiecie zawarty język polski i angielski

Rozliczane systemowo, bez potrzeby wspierania się zewnętrznym rozwiązanie.

VAT nie do doliczenia, VAT przełożony, VAT niezrealizowany, raport „Rejestr VAT sprzedaży/zakupu”, Arkusz rozliczania VAT z możliwością analizy zapisów VAT oraz generowanie deklaracji VAT i plików JPK.

Konfiguracja zawiera ustawienia niezbędne go generowania jednolitych plików kontrolnych, które są elementem wymagalnych przez polskie prawo podatkowe.

Podstawowe ustawienia dotyczą kalkulowania i generowania monitów i not odsetkowych, obliczania i księgowania odsetek od przeterminowanych dokumentów czy księgowania opłat dodatkowych w zależności od typów klientów.

Wspiera rozliczanie odzyskiwania VAT przy długach przekraczających 180 dni.

Zdefiniowane ustawienia Bilansu, Rachunku Zysków i Strat (RZiS), kalkulacji podatku dochodowego CIT, kalkulacji deklaracji VAT, kalkulacji deklaracji VAT UE, kalkulacji deklaracji VAT-27 oraz możliwość generowania innych raportów wymaganych prawem polskim

Niezbędne do prawidłowego księgowania transakcji zakupu/sprzedaży/magazynowych/księgowych. Bazując na wieloletniej praktyce, utworzone zostały odpowiednie grupy księgowe główne i towarowe oraz powiązane z nimi grupy gospodarcze i towarowe VAT, których poprawne używanie gwarantuje możliwość prostego i szybkiego raportowania VAT, CIT czy informacji zarządczych i controllingowych.

Służą do tworzenia zapisów ksiąg pomocniczych (Dostawców, Nabywców, Kont Bankowych, Zapasów, Środków trwałych) w powiązaniu z planem kont. Dzięki nim istnieje możliwość ustawienia kont należności, zobowiązań, amortyzacji itp. w zależności od tego z kim przeprowadzana jest transakcja i czego dotyczy.

Twórz prospekty, zarządzaj kontaktami osób w firmach, analizuj lejek sprzedaży, zarządzać pracą działu sprzedaży przez zadania lub szanse sprzedaży. Loguj ważną korespondencję wprost w NAV, jeśli posiadasz Office 365 lub Exchange (wymaga dodatkowej konfiguracji)

Wysyłaj z NAV masowo korespondencje do swoich klientów. Twórz kampanie sprzedażowe, zaawansowane cenniki i mierz skuteczność kampanii

Oferuje szereg narzędzi do skutecznego i efektywnego zarządzania zapasami, gospodarką zakupową, relacjami z dostawcami i nabywcami, polityką cenową i rabatową oraz transakcjami sprzedaży i zakupu, o zwrotach i rezerwacjach nie zapominając

Zdefiniowane podstawowe ustawienia do obsługi zapasów w magazynie oraz transakcji przyjęcia do magazynu, wydania z magazynu czy przesunięć między magazynowych

jak mogę ci pomóc?

skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo bądź przez formularz kontaktowy.

We were amazed at how much effort was needed on our part to implement the system. We exchanged several phones and emails, defined our needs, and they … got the rest.

Ofka Piechniczek
CEO & Co-Founder, Śląskie Kamienice