Dokumenty magazynowe

Rozwiązanie Dokumenty magazynowe pozwala użytkownikowi realizować istotne dla przedsiębiorstwa procesy z całkiem innego poziomu. Dotychczasowe Przyjęcia i Wydania wewnętrzne widoczne były jako zapisy księgowe, które nie posiadały wielu cennych informacji.

Nowa funkcjonalność rozszerza podstawowe funkcje systemu o możliwość tworzenia dokumentów PW i RW w oparciu o kartoteki dokumentów oraz pracy na wielu wersjach roboczych w tym samym czasie. Użytkownik w każdej chwili posiada pełną informację o statusie realizacji każdego z dokumentów. Dodatkową korzyścią jest możliwość jednoznacznego wskazania osoby odpowiedzialnej za dokument i realizację procesu, co zwiększa kontrolę jego przebiegu.

W tym rozwiązaniu do każdego z procesów można podać dodatkowe informacje o kontrahencie (Nabywca, Dostawca), który jest powiązany z danym dokumentem, co usprawnia obsługę zgłoszeń reklamacyjnych. Użytkownik systemu może także wydrukować dokumenty w formie dostosowanej do realizowanych procesów oraz posiada wgląd do zaksięgowanych dokumentów również w formie kartotek.

jak mogę ci pomóc?

skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo bądź przez formularz kontaktowy.

We were amazed at how much effort was needed on our part to implement the system. We exchanged several phones and emails, defined our needs, and they … got the rest.

Ofka Piechniczek
CEO & Co-Founder, Śląskie Kamienice