Dokumenty magazynowe

Rozwiązanie Dokumenty magazynowe pozwala użytkownikowi realizować istotne dla przedsiębiorstwa procesy z całkiem innego poziomu. Dotychczasowe Przyjęcia i Wydania wewnętrzne widoczne były jako zapisy księgowe, które nie posiadały wielu cennych informacji.

Nowa funkcjonalność rozszerza podstawowe funkcje systemu o możliwość tworzenia dokumentów PW i RW w oparciu o kartoteki dokumentów oraz pracy na wielu wersjach roboczych w tym samym czasie. Użytkownik w każdej chwili posiada pełną informację o statusie realizacji każdego z dokumentów. Dodatkową korzyścią jest możliwość jednoznacznego wskazania osoby odpowiedzialnej za dokument i realizację procesu, co zwiększa kontrolę jego przebiegu.

W tym rozwiązaniu do każdego z procesów można podać dodatkowe informacje o kontrahencie (Nabywca, Dostawca), który jest powiązany z danym dokumentem, co usprawnia obsługę zgłoszeń reklamacyjnych. Użytkownik systemu może także wydrukować dokumenty w formie dostosowanej do realizowanych procesów oraz posiada wgląd do zaksięgowanych dokumentów również w formie kartotek.

jak mogę ci pomóc?

skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo bądź przez formularz kontaktowy.