Analiza wymagań

Analiza wymagań biznesowych którą przygotowujemy składa się z kilku niezbędnych etapów koniecznych do przejścia, aby móc właściwie ocenić Twoje potrzeby. Wykonujemy ją najczęściej dla całej organizacji, niemniej możliwe jest też przygotowanie analizy dla wskazanych obszarów.

analytics-enu

Powiedz nam, czego oczekujesz zlecając nam analizę.
Jakich informacji z analizowanych obszarów potrzebujesz do pracy.
Co chcesz uzyskać, lub jakie problemy wyeliminować.

Z Twoimi kluczowymi pracownikami z każdego objętego analizą działu chcemy porozmawiać, aby poznać jak obecnie pracują, jakich zmian oczekują, oraz co ich zdaniem aktualnie przeszkadza w wydajnej pracy. Jest to niezwykle ważne.

Dobra analiza musi uwzględnić rzeczy, o których mogą nie do końca zdawać sobie sprawy wszyscy pracownicy lub decydenci.
Są to np. szczególne przepisy prawa podatkowego lub branżowego, wymagania korporacyjne, ochrona informacji itp.

Weryfikujemy czy przypadkiem wymagania któregoś działu nie koliduje z wymaganiami innego działu, zarządem lub wymaganiami zewnętrznymi.

Zebrane wymagania od użytkowników po korektach musza być zweryfikowane.
Często w trakcie czytania pracownicy zgłaszają uzupełnienia, sprostowania lub konsultują procesy z innymi działami.

Jest to końcowy dokument opisujący wymagania w zleconym zakresie.

W trakcie analizy kluczowi użytkownicy i jednocześnie decydenci w danych obszarach, musza być dostępni dla analityka. Potrzebny jest też do nich dostęp po bezpośrednich spotkaniach, ponieważ w trakcie kolejnych faz lub rozmów z innymi działami, mogą pojawiać się pytania wymagające ich odpowiedzi.

jak mogę ci pomóc?

skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo bądź przez formularz kontaktowy.

We were amazed at how much effort was needed on our part to implement the system. We exchanged several phones and emails, defined our needs, and they … got the rest.

Ofka Piechniczek
CEO & Co-Founder, Śląskie Kamienice