Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Acrebit Sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2015 r.

Zarząd Emitenta Acrebit Sp. z o.o. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2015 roku, na godzinę 14:00 w lokalu kancelarii notarialnej Hubert Perycz Mariusz Soczyński Kancelaria Notarialna przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie.

Do pobrania pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, informacja o liczbie akcji oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Acrebit—ogloszenie

Acrebit—uchwaly

Acrebit—liczba-akcji

Acrebit—formularz-pełnomocnictwa

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Michał Przyłęcki – Prezes Zarządu