Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.11.2020 roku

Zarząd Acrebit sp. z o.o z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień
27.11.2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej prowadzonej w Warszawie przez Mariusza Soczyńskiego i Huberta Perycza przy ul. W. Rzymowskiego nr 34.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Acrebit – NWZ 27.11.20 – ogłoszenie

Acrebit – NWZ 27.11.20 – projekty uchwał

Acrebit – NWZ 27.11.20 – formularz pełnomocnictwa

Acrebit – NWZ 27.11.20 – liczba akcji i głosów