Wprowadzenie nowego produktu do sprzedaży – moduł planowania Ganta do systemu PrintVis

Zarząd Spółki Acrebit informuje, że podczas konferencji w Istambule w dniach 24-28 listopada wprowadzono do sprzedaży nowy produkt i podpisano umowę dystrybucyjną – moduł planowania Ganta do systemu PrintVis. Moduł ten będzie sprzedawany przez międzynarodową sieć partnerów PrintVis.

PrintVis to kompleksowe rozwiązanie ERP/MIS dla branży poligraficznej oparte o MS Dynamics NAV. PrintVis wspoga wszelkie procesy w firmie poligraficznej kalkulacje, planowanie, pre-press, post-press, w różnych środowiskach produkcyjnych – druk rotacyjny, arkuszowy czy cyfrowy.

Podstawowe funkcje obejmują:

 • Szybkie i dostosowane do specyfiki każdej firmy kalkulacje i ofertowanie
 • Kontrola przepływu prac
 • Planowanie wraz autoplanowaniem
 • Impozycje
 • Dokumentacja prac
 • Integracja z modułem magazynowym i planowaniem zakupów

PrintVis jako jedno z nielicznych na świecie rozwiązań uzyskał certyfikat CIP4/JDF.

Moduły:

 • Kalkulacje i ofertowanie
 • Zarządzanie zamówieniami
 • Planowanie
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzania magazynem
 • Zarządzanie zakupami
 • Rozliczanie produkcji
 • JDF/CIP4
 • CRM
 • Zarządzanie dokumentami
 • Finanse i księgowość
 • Analizy i raportowanie
 • Budżetowanie

Więcej informacji na stronie: https://acrebit.pl/oferta/printvis/

PrintVis jako pierwsze rozwiązanie na świecie otrzymał certyfikację Microsoft dla najnowszej wersji MS Dynamics NAV 2015 – Certified for MS Dynamics NAV 2015. Polska wersja MS Dynamics NAV 2015 to system klasy ERP w pełni przystosowany do pracy w polskim otoczeniu prawnym (zgodność z ustawą o rachunkowości, polska warstwa językowa).

MS Dynamics NAV 2015 oferuje innowacyjne funkcjonalności, zapewniające małym i średnim organizacjom dynamiczny rozwój oparty na mobilnym, chmurowym środowisku. Nowe możliwości Microsoft Dynamics NAV obejmują:

 • Interfejs użytkownika zoptymalizowany pod kątem tabletów i ekranów dotykowych, zapewniający użytkownikom dostęp do potrzebnych danych i procesów bez względu na to, gdzie się znajdują i z jakiego urządzenia korzystają. Nowe aplikacje na tablety są dostępne w sklepach Windows, Apple oraz Google.
 • Szybszy dostęp do istotnych informacji dzięki spersonalizowanym stronom startowym (ang. home pages), które umożliwiają użytkownikom natychmiastowe wyświetlanie najważniejszych danych biznesowych i kluczowych wskaźników wydajności. Dane w czasie rzeczywistym pozwalają nadawać priorytety poszczególnym działaniom i utrzymać wysoką wydajność.
 • Maksymalne uproszczenie procesu tworzenia faktur dzięki współdziałaniu z Microsoft Word. Użytkownicy mogą teraz samodzielnie sporządzać niestandardowe, firmowe szablony faktur w programie Microsoft Word, bez konieczności angażowania informatyka.
 • Dodatkowe możliwości implementacji w modelu cloud na platformie Microsoft Azure oraz razem z Microsoft Office 365, aby obniżyć koszty, zwiększyć elastyczność systemu oraz podnieść wydajność pracowników.

Więcej informacji na stronie: www.DynamicsNAV2015.pl

Zarząd Emitenta uznał, iż przedmiotowa umowa jest umową znaczącą, ze względu na fakt, iż może mieć istotne skutki dla przyszłych wyników finansowych Acrebit sp. z o.o Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.