Weryfikacja czynnego podatnika VAT

Podstawowe informacje

Dla komfortu klientów Dynamics NAV, przygotowaliśmy rozwiązanie do automatycznej weryfikacja czynnego podatnika VAT.
Od początku 2017 roku w życie weszły przepisy obligujące przedsiębiorców do sprawdzania czy ich kontrahenci są czynnymi płatnikami podatku VAT. Przepis niby nietrudny do przestrzegania. Ministerstwo Finansów już w 2015 roku na Portalu Podatkowym udostępniło formularz umożliwiający wykonanie takiej weryfikacji.

Jednakże co ma zrobić przedsiębiorca, który co miesiąc realizuje setki lub tysiące transakcji ze swoimi kontrahentami? Przy takiej liczbie, weryfikacja każdego kontrahenta będzie zajmować mnóstwo cennego czasu. Rozwiązaniem może być automatyzacja procesu weryfikacji! Tutaj jednak też pojawia się małe ALE… ponieważ Portal Podatkowy nie posiada interfejsu API umożliwiającego przeprowadzenie łatwej integracji.

Acrebit sp. z o.o wyszedł naprzeciw oczekiwaniom klientów i użytkowników systemu Microsoft Dynamics NAV i utworzył dodatkową funkcjonalność do automatycznej weryfikacji czynnego podatnika VAT, przy okazji rozwiązując problem z API Portalu Podatkowego.

Funkcjonalność pobiera dane o statusie kontrahenta z strony Ministerstwa Finansów, zapisuje dane o statusie (I/lub zrzut ekranu z momentu weryfikacji) oraz umożliwia wygenerowanie raportu o statusie kontrahenta per każdy dokument.

Zakres funkcjonalności

W systemie Microsoft Dynamics NAV w ramach funkcjonalności Weryfikacji czynnego podatnika VAT zostały dodane poniższe możliwości:

  1. Weryfikacja konkretnego nabywcy lub dostawcy dzięki akcji umieszczonej na kartotece kontrahenta. Kartoteka przechowuje także informację o ostatniej weryfikacji oraz wgląd do rejestru weryfikacji.
  2. Weryfikacja zaznaczonych nabywców/dostawców dzięki akcji umieszczonej na liście nabywców/dostawców. Możliwe jest zaznaczenie określonej grupy nabywców/dostawców lub zaznaczenie całej listy do weryfikacji. Można także ustawić codzienne, automatyczne weryfikowanie wszystkich kontrahentów.
  3. Określenie czy system podczas weryfikacji czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT ma tworzyć zrzut ekranu z widocznymi informacjami o statusie tego kontrahenta oraz czy zrzut ma być zapisywany w bazie danych lub w pliku na dysku. Ostatni zrzut ekranu jest dostępny w kartotece kontrahenta. W Rejestrze weryfikacji dostępne są wszystkie zrzuty z każdej przeprowadzonej weryfikacji. 
  4. Wydruk raportu sprawdzającego status kontrahentów VAT. Raport ma na celu weryfikację czy dla dokumentów z VAT z zadanego okresu, kontrahent w nich występujący jest na dzień generowania raportu czynnym podatnikiem VAT czy posiada inny status. Raport posiada także podsumowanie jaka jest kwota VAT dokumentów z każdym ze statusów.