Podpisanie istotnej umowy

Zarząd Acrebit S.A. informuje, że w dniu 09 września 2013 roku wpłynęła do spółki podpisana umowa z Chanda Sp. z o.o. na wykonanie dla holenderskiego partnera MS Dynamics dedykowanego modułu (add-on) dla MS Dynamics NAV.

Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie przedmiotu umowy wyniesie 55 000 EUR netto (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy ).

Umowa została zawarta na czas określony tj. od dnia zawarcia umowy do dnia przeprowadzenia i rozliczenia kosztów za wykonanie ostatniego zadania w ramach umowy – przewidywany czas zakończenia etapu objętego umową to 31 października 2013 roku.