Plan połączenia Spółek Acrebit Yoshi

Wypełniając treść art. 500 §2(1) kodeksu spółek handlowych, zarząd Acrebit sp. z o.o z siedzibą w Warszawie informuje o zamiarze połączenia Spółki z Yoshi S.A. z siedzibą w Chorzowie oraz udostępnia do publicznej wiadomości, plan połączenia rzeczonych spółek sporządzony w dniu 7 października 2020 roku.

plan połączenia spółek Acrebit-Yoshi