Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd Acrebit sp. z o.o zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „NWZ”) na dzień 10 sierpnia 2020 roku, na godzinę 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej prowadzonej w Warszawie przez Mariusza Soczyńskiego i Huberta Perycza przy ul. W. Rzymowskiego nr 34.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie