Systemy CRM

CRM – modularnie zbudowany system zarządzania relacjami z otoczeniem.
Zawiera bazę teleadresową, umożliwia śledzenie i archiwizowanie aktywności pracowników, kalendarz grupowy, obsługę korespondencji przychodzącej i wychodzącej. W pełni zintegrowany z programem do obsługi poczty elektronicznej. Może być dowolnie rozbudowany o kolejne moduły. Przykładowe moduły CRM zrealizowane przez nas na życzenie klientów to:

  • System obsługujący brokera usług finansowych – wszystkie dokumenty są wypełniane elektronicznie w CRM. Z dostarczonego przez nas oprogramowania korzysta blisko 200 osób rozsianych po całej Polsce – cały proces obsługi klienta jest w systemie. Dane pomiędzy poszczególnymi serwerami biur lokalnych oraz komputerami użytkowników a serwerem centralnym mogą być synchronizowane w trybie on-line lub w zadanych okresach czasu. System pilnuje obiegu dokumentów, ich dostarczenia w odpowiednim czasie oraz poprawności danych. Integracja z MS Office pozwala tworzyć automatycznie oferty wprost z systemu korzystając z danych w nim zawartych. System kontroluje proces sprawdzania i zatwierdzania ofert, rozlicza prowizje handlowców, dokonuje rozliczeń z instytucjami finansowymi. Posiada moduł internetowy pozwalający dopisywać do CRM klientów rejestujących się za pomocą formularzy internetowych oraz umożliwiający obsługę firm partnerskich.
  • System obsługi organizacji wysyłającej studentów do pracy w USA. Cały proces obsługi klienta przeniesiony został do naszej aplikacji. Oprócz kartoteki klienta, zawierającej pogłębione informacje o nim, system pilnuje dostarczenia dokumentów w zadanym czasie, informuje o opóźnieniach i problemach, przypomina o konieczności zamówienia biletów itd. Dodatkowo uruchomiony został moduł komunikacji SMS – studenci informowani byli SMS-em np. o otrzymaniu wizy i konieczności wizyty w biurze.
  • Moduł rozliczający czas pracy konsultantów i prawników. Obejmuje elektroniczny obieg dokumentów np. wnioski urlopowe, akceptację czasu pracy, raporty czasu pracy poszczególnych osób i działów z rozbiciem na klientów. W oparciu o te dane stworzyliśmy moduł fakturujący zintegrowany z systemem finansowo-księgowym. Dodatkowy moduł zintegrowaliśmy z kontem bankowym – pilnuje terminów płatności i informuje o dokonanych wpłatach.

Wdrożenia realizujemy również w modelu ASP (Aplication Service Provider) – czyli system dostarczany jest jako usługa. Pozwala to za niewielką, miesięczną opłatą użytkować system bez konieczności zakupu licencji i sprzętu oraz obsługi problemów z utrzymaniem, itp.

Do współpracy zapraszamy wszystkie firmy zainteresowane automatyzacją i informatyzacją swoich procesów biznesowych. Każda firma jest inna. Trudno zatem znaleźć na rynku gotowe oprogramowanie dostosowane do konkretnych potrzeb. Obawy o zbyt wysokie koszty wdrożenia szytego na miarę oprogramowania są bezpodstawne, znajdziemy takie rozwiązanie, które zwróci się w ciągu założonego czasu.