Rada nadzorcza

Robert Kyc – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Bolmiński – Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Klimaszewski – Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Adam Komórek – Członek Rady Nadzorczej

Małgorzata Katarzyna Wójcik – Członek Rady Nadzorczej

Małgorzata Katarzyna Zawadzka – Członek Rady Nadzorczej