Akcjonariat

Akcjonariusz   Liczba akcji  Liczba głosów  Data zmiany
Michał Przyłęcki 1 043 000 (37,58%) 1 043 000 (37,62%) 2015-06-30
Mirosław Malinowski 350 000 (12,61%) 350 000 (12,61%) 2013-08-27
Jacek Pacześniak 348 000 (12,54%) 348 000 (12,54%) 2013-08-27
Łukasz Filus 270 000 (9,72%) 270 000 (9,74%) 2015-08-18
Acrebit S.A. 2 975 (0,10%) 2 975 (0,10%) 2015-06-15