Acrebit S.A. - dostarczamy wysokiej jakości rozwiązania informatyczne dla firm.
Tel: +48 22 612 00 58 E-mail: acrebit@acrebit.pl

Systemy CRM

CRM ? modularnie zbudowany system zarządzania relacjami z otoczeniem.
Zawiera bazę teleadresową, umożliwia śledzenie i archiwizowanie aktywności pracowników, kalendarz grupowy, obsługę korespondencji wchodzącej i wychodzącej.
W pełni zintegrowany z programem do obsługi poczty elektronicznej. Może być dowolnie rozbudowany o kolejne moduły. Przykładowe moduły CRM zrealizowane przez nas na życzenie klientów to:

  • System obsługujący brokera usług finansowych ? wszystkie dokumenty są wypełniane elektronicznie w CRM. Z dostarczonego przez nas oprogramowania korzysta blisko 200 osób rozsianych po całej Polsce – cały proces obsługi klienta jest w systemie. Dane pomiędzy poszczególnymi serwerami biur lokalnych oraz komputerami użytkowników a serwerem centralnym mogą być synchronizowane w trybie on-line lub w zadanych okresach czasu. System pilnuje obiegu dokumentów,ich dostarczenia w odpowiednim czasie oraz poprawności danych. Integracja z MS Office pozwala tworzyć automatycznie oferty wprost z systemu korzystając z danych zawartych w systemie – a następnie zarządza procesem sprawdzania i zatwierdzania ofert. Rozlicza prowizje handlowców, dokonuje rozliczeń z instytucjami finansowymi. Posiada moduł internetowy pozwalajacy dopisywać do CRM klientów rejestujących się za pomocą formularzy internetowych, oraz obsługę firm partnerskich.
  • System obsługi organizacji wysyłającej studentów do pracy w USA. Cały proces obsługi klienta przeniesiony został do naszej aplikacji. Oprócz kartoteki klienta zawierającej pogłębione o nim informacje, system pilnował dostarczenia dokumentów w zadanym czasie, informował o opóźnieniach i problemach, przypominał o konieczności zamówienia biletów itd. Dodatkowo uruchomiony został moduł komunikacji SMS ? studenci informowani byli SMS np. o otrzymaniu wizy i konieczności wizyty w biurze.
  • Moduł rozliczający czas pracy konsultantów i prawników. Obejmował elektroniczny obieg dokumentów np. wnioski urlopowe, akceptację czasu pracy, raporty czasu pracy poszczególnych osób i działów z rozbiciem na klientów. W oparciu o te dane stworzyliśmy moduł fakturujący zintegrowany z systemem finansowo-księgowym. Dodatkowy moduł zintegrowaliśmy z kontem bankowym -pilnował terminów płatności i informował o dokonanych wpłatach.

Wdrożenia realizujemy również w modelu ASP (Aplication Service Provider) – czyli system dostarczany jest jako usługa. Pozwala to za niewielką, miesięczną opłatą użytkować system bez konieczności zakupu licencji, sprzętu, problemów z utrzymaniem obsługi itp.

Do współpracy zapraszamy wszystkie firmy zainteresowane automatyzacją i informatyzacją swoich procesów biznesowych. Każda firma jest inna. Trudno zatem znaleźć na rynku gotowe oprogramowanie dostosowane do konkretnych potrzeb. Obawy o zbyt wysokie koszty wdrożenia szytego na miarę oprogramowania są bezpodstawne.