Moduł Interfejsy bankowe umożliwia  zarządzanie informacjami o przelewach bankowych
dla konkretnego banku z poziomu systemu NAV.

Funkcjonalności:

  • Import wyciągu

Dzięki funkcjonalności „import wyciągu” użytkownik ma możliwość automatycznego wczytania wyciągu bankowego z pliku dostarczanego przez bank. Aby to wykonać wystarczy konfiguracja instancji dziennika głównego, do którego mają trafić pobrane wyciągi, wybranie odpowiedniego kodu banku i uruchomienie importu. Gdy wyciągi zostaną wczytane użytkownik może wstawić  je do dziennika głównego przy pomocy funkcji „Wyślij
do dziennika”. Wyciągi trafiają do dziennika zdefiniowanego wcześniej  w ustawieniach.

Mechanizm importu wyciągów automatyczne wyszukuje nabywcę lub dostawcę oraz tworzy rozliczenia pozycji wyciągu z zapisami księgi nabywców i księgi dostawców. W przypadku gdy nabywca lub dostawca nie zostanie rozpoznany przez NAV, po jego manualnym wskazaniu powiązanie zostaje na stałe zapamiętane, by przy kolejnym przetwarzaniu wyciągu automatycznie go odnaleźć.

  • Ustawienia domyślnych kont bankowych dla firmy

Ustawienie domyślnego konta bankowego do przelewów krajowych i zagranicznych umożliwi generowanie przelewów dla konkretnego banku. Funkcjonalność umożliwia też określenie szablonów przelewów.

  • Eksport przelewów

Moduł pozwala także na wygenerowanie przelewów dla dostawców za niezapłacone jeszcze faktury zakupu. Należy jedynie na kartotece dostawcy zdefiniować konta bankowe dostawcy (dowolna ilość) i wskazać jedno z nich na fakturze zakupu.

Dzięki tej funkcjonalności użytkownik ma możliwość wygenerowania w jednej tabeli wszystkich wierszy przelewów dla zaksięgowanych faktur zakupu oraz ich dalsze procesowanie. Możliwe jest bowiem grupowanie płatności, wskutek czego z 10 faktur zakupu od jednego dostawcy stworzony zostanie jeden wiersz z łączną sumą, którą należy przelać na konto dostawcy. Innym usprawnieniem jest także dzielenie wiersza płatności, jeśli zdarzy się sytuacja kiedy faktura zakupu będzie płacona w kilku mniejszych kwotach.

Korzystanie z modułu daje użytkownikowi pewność, że system nie pominie żadnej niezapłaconej faktury. Dodatkowo korzyścią jest także to, że informacje o zobowiązaniu i wielkość kwoty pobierane są przez system bezpośrednio z zaksięgowanej faktury, więc wyeliminowane jest ryzyko popełnienia błędów przy wpisywaniu danych czy kwotach.

  • Kody Cash Flow

Dodatkową funkcją – dla celów analitycznych jest możliwość zdefiniowania kodów Cash Flow. Jeśli zostały one ustawione na fakturze – program automatycznie uzupełnia je w wierszach przelewu. Dzięki temu użytkownik ma możliwość raportowania wydatków w podziale
na dowolnie definiowane kategorie. Dodatkowo kody Cash Flow mogą trafiać wraz z opisem transakcji do systemu bankowego, by następnie powracały do NAV wraz z wczytaniem wyciągu i zapisywały się w opisach zapisów księgowych.