Możliwości użytkownika „Limited User”

Użytkownik „Limited User” umożliwia szerokiej rzeszy pracowników pracę w systemie przy wprowadzaniu danych bądź raportowaniu. Co prawda ma on trzy istotne ograniczenia, ale przy odpowiedniej organizacji procesów, te ograniczenia przestają być odczuwalne. Ograniczenia są takie : Brak możliwości księgowania. Brak możliwości zmiany uprawnień. Możliwość zapisu jedynie do trzech tabel w ramach sesji.* Biznesowe znaczenie poszczególnych…